Post niedziela, 26 października 2014, 14:23

Głosowania Prezydium Ligi - sezon 2014/2015

Zgodnie z regulaminem Ligi w tym temacie będą umieszczane informacje nt. głosowań Prezydium Ligi.


1.
tadeuszcz1 napisał(a):Ponieważ trzeba to definitywnie rozstrzygnąć i to szybko. Zbyt dużo od tego zależy, zakładam temat z samym głosowaniem.
1. Czy SoloMaster liczyć do Ligi? Jeśli tak, to jako co?
2. Czy WTC liczyć do Ligi, jeśli tak, to jako co?

Wyniki:
1.
Tak, lokal- 5 głosów
Nie- 3 głosy

Za zaliczeniem głosowali: Simon, konee, Elros, Tadeuszcz, Ice-T
Przeciwko głosowali: Kruker, Szkapa, Arhain

2.
Nie- 8 głosów

W głosowaniu nie uczestniczył Maximus.2.
tadeuszcz1 napisał(a):1)
Czy jesteś za wprowadzeniem następującej zmiany w regulaminie na sezon 2014/15:

Rozdział II Organy
3. Prezydium Ligi (dalej: Prezydium) uchwala oraz zmienia Regulamin Ligi Ogólnopolskiej oraz czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu.
4. Koordynator Ligi przeprowadza głosowania Prezydium oraz prowadzi Ranking Ogólnopolski. do wywalenia

Rozdział IV Przewodniczący Prezydium
13. Przewodniczącego Prezydium wybiera i odwołuje Prezydium zwykłą większością głosów.
14. Przewodniczący Prezydium musi być członkiem Prezydium.
15. Przewodniczący Prezydium przeprowadza głosowania Prezydium oraz publikuje wyniki w odpowiednim dziale.
16. Głosowania odbywają się na wniosek co najmniej 2 członków Prezydium. W razie niedostępności przewodniczącego dowolny członek Prezydium może zainicjować głosowanie.
16. Głosowania odbywają się na tajnym podforum.
17. Głosowania trwają 7 dni od dnia założenia głosowania.
18. Głosowanie jest ważne, jeśli wzięła w nim udział przynajmniej połowa liczby reprezentantów.


TAK
NIE

2)
Czy jesteś za wprowadzeniem następującej zmiany w regulaminie na sezon 2014/15:

Rozdział IVa Koordynator Ligi
OPCJA A
18a. Koordynatora Ligi wybiera i odwołuje Prezydium zwykłą większością głosów.
18b. Koordynator Ligi prowadzi Ranking Ogólnopolski.

albo
OPCJA B
Rozdział IVa Koordynatorzy Ligi
18a. Koordynatorów Ligi wybiera i odwołuje Prezydium zwykłą większością głosów.
18b. Koordynatorzy Ligi prowadzą Ranking Ogólnopolski.


TAK opcja A
TAK opcja B
NIE

Wyniki:
1)
TAK - 9 głosów
2)
opcja A - 1 głos (konee)
opcja B - 8 głosów (Simon, Ice-T, Arhain, Szkapa, Elros, Tadeuszcz, Kruker, Maximus)


3.
Od 7.11 do 9.11 odbyło się głosowanie:

1.
Czy jesteś za odwołaniem decyzji podjętej w glosowaniu:
Czy popierasz następującą propozycję w sprawie ośrodków organizujących Mastery w sezonie 2014/2015:

"1) Na sezon 2014/15 organizatorami Masterów będą:
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Kraków
Trójmiasto
Warszawa


A) TAK, jestem za odwołaniem
B) NIE, jestem za utrzymaniem podjętej decyzji


2.
Czy jesteś za odwołaniem decyzji podjętej w glosowaniu:

3) Organizator DTM zostanie wybrany przez graczy, którzy w sezonie 2013/14 grali na co najmniej 2 turniejach klasy Master, w głosowaniu tajnym spośród propozycji zgłoszonych w odpowiednim temacie do 30.09.2014. Głosowanie rozpocznie się 01.10.2014 i będzie trwać tydzień. "


A) TAK, jestem za odwołaniem
B) NIE, jestem za utrzymaniem podjętej decyzji


Głosowanie jest nieważne z powodu nie zebrania kworum.

4.
Od 5.11 do 13.11 odbyło się głosowanie:
<temat:> [miejscowość], nazwa turnieju, data

[Nazwa turnieju]

Obrazek


Termin: tu wpisz datę turnieju
Miejsce: tu wpisz adres i miejsce spotkania
Wpisowe: tu podaj wysokość wpisowego
Format: tu wpisz:
1)ile rozpisek i na ile punktów
2) wymogi co do malowania
3) wariant liczenia czasu (DC lub TT, ile czasu na zegarku)
4) liczbę rund
5) wszelkie wybrane dodatkowe warianty Steamrollera

Maksymalna liczba graczy: tu wpisz maksymalną liczbę graczy
Sędzia: tu wpisz kto będzie sędzia na turnieju
Harmonogram: tu wpisz planowany początek i koniec turnieju

--------------------------------------------------------------
[Drugi post tematu]
Wyniki:


Czy jesteś za wprowadzeniem bezwzględnego wymogu stosowania powyższego szablonu dla ogłaszania turniejów zgłoszonych do Ligi Ogólnopolskiej?
Szablon zostanie wpisany do Regulaminu Ligi poprzez dopisanie "Informacja o terminie turnieju jest zamieszczona zgodnie z wzorem[hotlink do szablonu] na (...) w punktach 25; 29; 39.

A Za
B Przeciw

WYNIKI:
ZA- 6 głosów
PRZECIW- 0 głosów

Za głosowali: Arhain, Maximus, Szkapa, Tadeusz, Ice-T, Kruker
Nie wzięli udziału w głosowaniu: Simon, Elros, Konee5.
Od 5.11 do 13.11 odbyło się głosowanie:
Arhain napisał(a):Czy jesteś za powołaniem na stanowisko Koordynatorów Ligi Śliskiego i Nieznajomegowd?

A Za
B Przeciw


WYNIKI:

ZA: 6 głosów
PRZECIW: 0 głosów
Za głosowali: Arhain, Maximus, Szkapa, Tadeusz, Ice-T, Kruker
Nie wzięli udziału w głosowaniu: Simon, Elros, Konee


6.
Od 6.11 do 13.11 odbyło się głosowanie:
Czy jesteś za następującą zmianą regulaminu Ligi:

"11. Treść dyskusji Prezydium jest jawna."


A za
B przeciw


WYNIKI:
ZA: 6 głosów
PRZECIW: 0 głosów

Za głosowali: Arhain, Maximus, Szkapa, Tadeusz, Ice-T, konee
Nie wzięli udziału w głosowaniu: Elros, Kruker