Post sobota, 15 września 2018, 18:16

[k] Cygnar i Merce

Kupie:

4x Minuteman
2x Trencher Express Team
Alexia & Risen (niemalowane)
Proud member of:
"Towarzystwo wzajemnej adoracji wiecznego narzekania"